Veilig online en e-privacy

De Rijksoverheid wil dat iedereen veilig kan internetten. En dat bedrijven en organisaties persoonsgegevens goed beschermen. Daarom zijn wereldwijd afspraken nodig voor het gebruik van online diensten.

Voorwaarden beschermen digitale persoonsgegevens

Om persoonsgegevens te beschermen moeten internetdiensten voldoen aan bepaalde voorwaarden:

  • Consumenten hebben en houden de controle over het gebruik van hun persoonsgegevens.
  • Consumenten krijgen alle informatie over de verwerking van hun gegevens.
  • Bedrijven moeten vanaf de start van hun diensten persoonsgegevens goed beveiligen.

Digitale privacy beschermen

In 2013 gaf het Kabinet haar visie op digitale privacy in de Kabinetsvisie op e-privacy. Bedrijven gebruiken steeds vaker profiling. Dat is het gericht online benaderen van doelgroepen. De Wet bescherming persoonsgegevens regelt het veilig en zorgvuldig gebruik van persoonsgegevens. Maar omdat internet over grenzen heengaat, zijn internationale afspraken nodig.

Europese afspraken over gebruik persoonsgegevens

De Dataprotectie verordening van 5 mei 2016 moet binnen 2 jaar ingevoerd zijn. Dit verbetert de rechten van de eindgebruiker. En het beschermt de eindgebruiker door de volgende maatregelen:

  • Consumenten ‘mogen vergeten worden’. Dat betekent dat zij bepaalde gegevens van een website kunnen laten verwijderen.
  • Consumenten hebben het recht op een kopie van hun opgeslagen gegevens.
  • Consumenten mogen hun toestemming weigeren voor profiling, het gericht verzamelen van online gegevens.
  • Consumenten moeten begrijpelijke en toegankelijke informatie krijgen over de verwerking van hun persoonsgegevens.