ICT en economie

Consumenten doen steeds meer aankopen online en via hun mobiele telefoon. Fabrieken produceren beter, voordeliger en sneller dankzij slimme robots. Het kabinet wil dat Nederland tot de wereldtop blijft horen op het gebied van digitalisering en werkt hiervoor aan goede randvoorwaarden. Deze staan in de Digitale Agenda.

ICT Nederland in internationale toppositie

Nederland behoort tot de wereldtop op ICT-gebied. Dat blijkt uit verschillende internationale ranglijsten, zoals de Global Competitiveness Index van het World Economic Forum. Deze toppositie maakt Nederland interessant voor (internationale) ondernemers om zich te vestigen. En voor talenten en wetenschappers. Dat zorgt voor meer groei en banen.

Wil Nederland tot de wereldwijde top van landen blijven horen, dan moeten bedrijven gemakkelijk kunnen ondernemen en innoveren. En talenten moeten zich optimaal kunnen ontwikkelen, zodat voldoende ICT-kennis en vaardigheden beschikbaar zijn. Internet moet goed en snel toegankelijk zijn. Ook moeten consumenten erop kunnen vertrouwen dat hun gegevens veilig zijn als zij online gaan

Nederlandse Digitale Agenda

Digitalisering is nu en in de toekomst belangrijk voor de welvaart in Nederland. Met de Digitale Agenda stimuleert het kabinet daarom de verdere digitalisering van de Nederlandse economie. Dat gebeurt op 5 gebieden:

  • onderwijs, kennis en innovatie;
  • snelle en open infrastructuur;
  • veiligheid en vertrouwen;
  • ruimte voor ondernemers;
  • digitalisering van de domeinen industrie, zorg, energie en mobiliteit.

Europese Digitale Agenda

Er is steeds meer behoefte aan een goede informatie-uitwisseling binnen de Europese Unie (EU). De Europese Digitale Agenda richt zich met ICT-oplossingen op het verbeteren van deze informatievoorziening. Zo wordt het bijvoorbeeld makkelijker voor bedrijven om in de EU zaken te doen.

Het kabinet wil belemmeringen wegnemen bij internationale handel via internet. Want door meer internationale handel kunnen Europese landen de economie stimuleren.

Digitale- en informatietechnologie

Het kabinet erkent het belang van digitale- en informatietechnologieën voor het verdienvermogen. Dat laten investeringen vanuit het Nationale Groeifonds (NGF) zien. Nederland staat er goed voor in vergelijking met andere Europese lidstaten. Het kabinet wil die positie vasthouden.

Onderzoek en innovatie over digitalisering en digitale- en informatietechnologie is belangrijk. Het versterkt de economie en vergroot de innovatiekansen met digitalisering. Investeringen in digitalisering en informatietechnologieën zijn nodig. De Kennis- en Innovatieagenda (KIA) Digitalisering 2024-2027 van de Topsector ICT vormt de basis voor deze investeringen.