Europese Digitale Agenda

Er is steeds meer behoefte aan een goede informatie-uitwisseling binnen de Europese Unie (EU). De Digitale Agenda van de EU richt zich op ICT-oplossingen om dit te verbeteren. Zo wordt het bijvoorbeeld makkelijker voor bedrijven om in de EU zaken te doen.

Groeiende behoefte aan informatie-uitwisseling

Makkelijk en veilig uitwisselen van informatie tussen EU-lidstaten is een noodzaak voor wie in de EU woont of werkt. Dit geldt voor organisaties en voor burgers. Dit komt door de groeiende samenwerking tussen EU-lidstaten, hoge mobiliteit en toename van internationale handel. Ook zijn er meer procedures met grensoverschrijdende effecten.

Doelstellingen actieplan e-government

De Digitale Agenda bevordert het gebruik van digitale middelen om grensoverschrijdende activiteiten te vergemakkelijken. Ook activiteiten gericht op de digitalisering van de overheidsdienstverlening vallen hieronder. Zo bevat de Digitale Agenda een actieplan voor e-government. Door e-government kunnen burgers, bedrijven en andere overheden makkelijker gebruikmaken van informatie en diensten van de overheid.

Het actieplan heeft de volgende doelen:

 • de positie van de burger versterken;
 • de interne markt versterken;
 • de efficiëntie binnen de overheid vergroten;
 • zorgen voor de nodige randvoorwaarden, zoals open standaarden.

Gevolgen voor Nederland

Een betere beschikbaarheid van informatie binnen de EU heeft veel voordelen voor burgers en organisaties in Nederland. Nu is het al mogelijk voor Belgische boeren toegang te krijgen tot MijnRVO.nl. Ook kunnen werkgevers straks een Nederlandse Verklaring Omtrent het Gedrag op dezelfde manier gebruiken als de Poolse variant.

Projecten Europese Digitale Agenda

Binnen de Europese Digitale Agenda loopt een aantal projecten om nieuwe oplossingen te testen. Hierbij is er meer oog voor vernieuwing, efficiëntie en gebruiksvriendelijkheid. Dit bespaart geld en tijd voor burgers, bedrijven en overheden.

De volgende projecten leggen de basis hiervoor:

 • e-CODEX

  Dit project maakt het bijvoorbeeld gemakkelijker voor burgers om in EU-verband hun recht te halen. Bijvoorbeeld: een Nederlander bestelt een product via een website in Spanje maar krijgt een incompleet product. Als de Spaanse fabrikant weigert het op te lossen, kan de klant een zogenoemde Small Claim starten. Niet per se via een advocaat, maar gewoon achter zijn eigen pc.
 • e-Gezondheid

  Heeft als doel de gezondheidszorg met e-gezondheidssystemen te verbeteren.
 • Bedrijfsleven (SPOCS)

  Dit project verbetert verschillende digitale dienstenloketten voor bedrijven.
 • Elektronische aanbestedingen (PEPPOL)

  eProcurement zorgt ervoor dat aanbestedingen voor publieke diensten makkelijker en efficiënter worden.

Het project e-SENS werkt de resultaten van deze projecten verder uit in praktische oplossingen. Overheidsdienstverleners zullen deze oplossingen gaan gebruiken. Daardoor wordt het voor Nederlanders gemakkelijker om zaken in het buitenland te doen. En omgekeerd voor buitenlanders in Nederland.

Europese verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten

DigiD en eHerkenning zijn elektronische identiteiten. Burgers en bedrijven kunnen hun nationale elektronische identiteit vanaf september 2018 gebruiken in andere EU-landen. Inwoners en bedrijven uit andere EU-landen kunnen hun elektronische identiteit dan ook gebruiken voor toegang tot elektronische dienstverlening van de Nederlandse overheid. Dat regelt de verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten.Deze hoort bij de Europese Digitale Agenda.

De verordening regelt verder het Europees gebruik van bijvoorbeeld elektronische handtekeningen, elektronische bezorgdiensten en certificaten voor de authenticatie (echtheid) van websites. Door gebruik van dit soort vertrouwensdiensten kunnen gegevensbestanden veilig digitaal worden uitgewisseld.

Nederland voert de komende jaren een stelsel van elektronische digitale identiteiten in onder de naam Idensys. Hierin worden de elektronische identiteiten voor burgers (DigiD) en bedrijven (eHerkenning) ondergebracht. Idensys wordt aangesloten op het Europese netwerk van elektronische identiteiten. Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) gaat in Nederland toezicht houden op elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten.  

De handreiking betrouwbaarheidsniveaus helpt aanbieders van elektronische diensten bij het bepalen van de juiste elektronische identiteit of vertrouwensdienst.    

Nederlandse Digitale Agenda

De Nederlandse Digitale Agenda ligt in het verlengde van de Europese Digitale Agenda. Nederland wil onder andere de regeldruk voor ondernemers verlagen en de digitale infrastructuur en veiligheid verbeteren.

Overheidsdiensten moeten toegankelijker worden voor burgers en bedrijven over de grenzen heen. Dit is een gezamenlijk doel van de Nederlandse en Europese Digitale Agenda.