Nederlandse Digitale Agenda

Digitalisering is nu en in de toekomst belangrijk voor de welvaart in Nederland. Met de Digitale Agenda stimuleert het kabinet daarom de verdere digitalisering van de Nederlandse economie. Dat gebeurt op verschillende gebieden.

Digitalisering van sectoren

De overheid werkt aan de digitalisering op het gebied van:

  • industrie (bijvoorbeeld slimme robots);
  • zorg (bijvoorbeeld hartbewaking op afstand);
  • energie (bijvoorbeeld besparing door digitale regelaars);
  • mobiliteit (bijvoorbeeld digitale vrachtbrieven).

Onderwijs, kennis en innovatie

Er is een toenemende behoefte aan ICT'ers met de juiste vaardigheden. Daarom is de ICT-Human Capital Actieagenda opgesteld en zijn in de regio Utrecht aanbieders van ICT-opleidingen meer gaan samenwerken. De beschikbaarheid van voldoende professionals vraagt om blijvende inspanningen van de overheid, het bedrijfsleven en de onderwijssector.

Snelle en open infrastructuur

De digitalisering stelt steeds hogere eisen aan de infrastructuur. We slaan data steeds vaker op in de cloud. De data moet snel toegankelijk zijn. Het internet verbindt alles met alles, altijd en overal. Daarom zijn betrouwbare vaste en mobiele netwerken belangrijk. Er worden experimenten uitgevoerd met supersnelle 5G-technologie. Deze technologie ondersteunt toepassingen in de zorg, landbouw en mobiliteit.

Veiligheid en vertrouwen

Nederland is internationaal gezien een veilige en betrouwbare plaats om zaken te doen. Maar ook de dreiging van cybercrime en digitale spionage is zeer reëel en neemt toe. Nederland werkt daarom hard aan het verbeteren van de digitale veiligheid.

Ruimte voor ondernemers

Door minder regels krijgen ondernemers meer ruimte om gebruik te maken van ICT. Dat betekent betere digitale dienstverlening en een Europese markt zonder barrières. Er is extra aandacht voor startende ondernemers.