Welke organisaties mogen een kopie van mijn identiteitsbewijs maken?

Slechts enkele organisaties mogen een kopie van uw identiteitsbewijs maken. Uw werkgever en banken mogen dit bijvoorbeeld. In de praktijk vragen ook andere organisaties een kopie van uw legitimatiebewijs. U bent niet verplicht om die aan hen te geven. Voor sommige is registratie van enkele gegevens voldoende.

Kopie identiteitsbewijs

Slechts enkele organisaties mogen om een kopie van uw ID-kaart te vragen. Dit zijn bijvoorbeeld overheidsinstanties, banken, notarissen, casino’s en levensverzekeraars. Uw werkgever mag in de loonadministratie een kopie van uw ID-bewijs bewaren. Een bank voldoet zo aan de identificatieplicht. Het bedrijf of de organisatie moet u informeren over de wettelijke verplichting. Meer informatie over de wettelijke regels voor het overnemen van persoonsgegevens of kopiëren, scannen of uitlezen van identiteitsdocumenten staat op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Veilige kopie met afscherming identiteitsgegevens

Een telecombedrijf mag uw legitimatiebewijs kopiëren of scannen, maar moet de pasfoto en het burgerservicenummer (BSN) afschermen. Wat verschillende bedrijven met uw identiteitsbewijs mogen doen, staat op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Alleen documentnummer overnemen uit identiteitsbewijs

Sommige bedrijven en organisaties zijn wettelijk verplicht een aantal gegevens van uw identiteitsbewijs over te nemen. De school of uw zorgverlener bijvoorbeeld. En het hotel en de camping waar u wilt overnachten. Uw ID-bewijs of een kopie afgeven, is dan niet nodig. Het soort legitimatiebewijs en het nummer ervan laten opschrijven is voldoende. Bijvoorbeeld: ‘Paspoort, NWLFR3706.’

Welke instanties identiteitsgegevens mogen registreren, leest u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voorkom identiteitsfraude bij kopie ID-bewijs

Besluit u een kopie van uw ID-bewijs te verstrekken (afgeven, versturen of mailen)? Streep dan overbodige gegevens door, zoals uw burgerservicenummer (BSN) en uw pasfoto. Schrijf over de kopie het doel ervan en de datum. Op die manier kunt u fraude met een kopie van uw ID-bewijs voorkomen. Vraag daarom welke gegevens de instantie nodig heeft en waarom.

Wil een bedrijf of organisatie alleen uw identiteit kunnen vaststellen, bijvoorbeeld om fraude te voorkomen? Dan is het genoeg als u uw ID-bewijs laat zien.

Veilige kopie met KopieID app

Een veilige kopie van uw identiteitsbewijs maakt u met de KopieID-app. Met de KopieID-app kunt u identiteitsgegevens doorstrepen die organisaties niet nodig hebben of niet mogen verwerken. Dit kan bijvoorbeeld het burgerservicenummer (BSN) zijn maar ook een pasfoto of handtekening. Ook zet u met de app een watermerk in de kopie. In dit watermerk vermeldt u het doel en de datum van de kopie.

U kunt de app KopieID downloaden in de Apple App Store of Google Play Store. De app is een uitgave van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.