Aanpak identiteitsfraude

Burgers, overheid en bedrijfsleven staan het sterkst als zij samen optrekken tegen identiteitsfraude. Dit staat in de visie op de aanpak van identiteitsfraude van het kabinet.

Aanpak identiteitsfraude draait om preventie

De nadruk bij de aanpak ligt op preventie: voorkomen is beter dan genezen. Want slachtoffers ondervinden schade van identiteitsfraude. Niet alleen financieel, maar ook emotioneel. Worden mensen of organisaties toch slachtoffer van identiteitsfraude? Dan moeten de betrokkenen de schade vlot kunnen herstellen.

5 beleidslijnen aanpak identiteitsfraude

De aanpak van identeitsfraude loopt langs 5 beleidslijnen:

 1. Gezonde weerstand tegen identiteitsfraude

  Burgers, overheid en bedrijfsleven moeten zuinig zijn op persoonsgegevens. Daarnaast moeten overheid en bedrijven moderne beveiligingstechnieken gebruiken. En elkaar waarschuwen voor fraudeurs. Dat zijn 3 uitgangspunten voor een gezonde weerstand tegen identiteitsfraude. In de toekomst moeten identiteitsgegevens hun waarde voor fraudeurs verliezen. Dit is mogelijk dankzij nieuwe technieken en methoden bij identificaties.
 2. Betrouwbare controles identiteitsfraude

  De overheid wil haar diensten zo veel mogelijk digitaal aanbieden. Dat kan alleen als overheidsorganisaties de identiteit van burgers op de juiste momenten zorgvuldig controleren. Bijvoorbeeld de Belastingdienst of gemeentelijke instellingen. Deze controles beschermen burgers tegen misbruik van hun identiteit door anderen. De overheid werkt voortdurend aan verbetering van identiteitscontroles.
 3. Vroege ontdekking identiteitsfraude

  Identiteitsfraude moet zo vroeg mogelijk worden ontdekt om erger te voorkomen. Hiervoor is het belangrijk dat verschillende partijen nauw met elkaar samenwerken. Zoals de Belastingdienst, de politie en de Koninklijke Marechaussee. Samen signaleren ze bijvoorbeeld nieuwe groepen fraudeurs. Of criminelen die nieuwe methoden gebruiken.
 4. Snelle hulp slachtoffers identiteitsfraude

  Slachtoffers van identiteitsfraude moeten direct hun identiteitsdocumenten, bankpassen en creditcards kunnen blokkeren. Ze moeten er op kunnen rekenen dat fraudeurs niet nog meer schade kunnen aanrichten. Ook de hulp aan slachtoffers vraagt om samenwerking tussen betrokken organisaties. Slachtoffers die er zelf niet uitkomen, krijgen hulp van het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude (CMI).
 5. Bestraffen van identiteitsfraude

  Strafrecht en andere vormen van handhaving, toezicht en naleving moeten goed op elkaar aansluiten. Dat bevordert een gerichte aanpak van fraudeurs. Alle denkbare vormen van identiteitsfraude zijn strafbaar volgens het Wetboek van Strafrecht.

Dit is vastgelegd in de Visie op de aanpak van identiteitsfraude.

Toolkit misbruik kopieën identiteitsbewijzen

Speciaal voor gemeenten is er de Toolkit misbruik kopieën identiteitsbewijzen. Hier vinden gemeenten publicaties die zij kunnen gebruiken om de inwoners te informeren over identiteitsfraude.