Ik ben slachtoffer van identiteitsfraude. Wat kan ik doen?

Als u vermoedt dat u slachtoffer bent van identiteitsfraude, moet u direct een aantal maatregelen nemen. Laat direct uw bankpasjes of creditcards tijdelijk blokkeren en doe aangifte bij de politie. Welke maatregelen u verder moet nemen, hangt af van het type fraude.

Doe aangifte bij politie

Bij het vermoeden van een strafbaar feit kunt u als slachtoffer aangifte doen bij de politie. Ook als getuige kunt u aangifte doen. Zonder aangifte kan de politie geen opsporingsonderzoek instellen naar identiteitsfraude. En zonder aangifte kunt u de schade niet op de dader of de verzekering verhalen.

De wijze van aangifte is afhankelijk van de ernst van het feit. In de meeste gevallen is het nodig om dit op afspraak op het politiebureau te doen. Is er sprake van oplichting via internet? Dan kunt u dit ook online melden op www.mijnpolitie.nl.

Verzamel bewijzen van (vermoedelijke) identiteitsfraude

Verzamel altijd zoveel mogelijk bewijs van vermoedelijke identiteitsfraude. Denk hierbij aan kopieën van bankafschriften, brieven van incassobureaus of aanvragen van abonnementen. Gaat u aangifte doen bij de politie? Neem dan zoveel mogelijk documenten mee die uw verhaal ondersteunen. Bijvoorbeeld een reisdocument waaruit blijkt dat u ergens anders was op het moment van de fraude.

Houd contact met incassobureaus

Heeft u een brief ontvangen van een incassobureau? En bent u ervan overtuigd dat de brief onjuist is? Dan kunt u de volgende stappen nemen:

  • Betaal niet aan het incassobureau als u niets met de kosten te maken heeft gehad. Meld dit aan het incassobureau en voeg toe dat u aangifte bij de politie gaat doen.
  • Vraag bij het bedrijf aanvraagpapieren van het abonnement, de bestelling of het lidmaatschap op. Geef deze aan de politie.
  • Controleer bij het bedrijf of iemand een kopie van uw identiteitsbewijs heeft misbruikt. Een kopie is geen geldig identiteitsbewijs.
  • Blijf in contact met het incassobureau of de deurwaarder. Houd ze op de hoogte van uw vorderingen.

Meld identiteitsfraude bij Centraal Meldpunt Identiteitsfraude (CMI)

Identiteitsfraude kunt u melden bij het CMI. U kunt hiervoor het meldingsformulier identiteitsfraude invullen. Het CMI ondersteunt slachtoffers bij het oplossen van de gevolgen van identiteitsfraude. Daarnaast geeft het meldpunt preventief advies. Komt u er zelf niet uit met betrokken organisaties? Dan kan het CMI bemiddelen.

Het CMI heeft een stappenplan. Hierin staat wat u kunt doen om verschillende vormen van identiteitsfraude te voorkomen.

Hulp na identiteitsfraude

Online fraude komt heel veel voor. Bent u erin getrapt? U bent zeker niet de enige. Praten over oplichting kan helpen om te verwerken wat u heeft meegemaakt. U kunt hiervoor contact opnemen met Slachtofferhulp