Wat kan ik doen als mijn ex-partner mijn identiteitsgegevens misbruikt?

Identiteitsfraude door een ex-partner is lastig te bewijzen. Ex-partners beschikken meestal over elkaars identiteitsgegevens. Probeer zoveel mogelijk bewijzen te verzamelen van de fraude.

Aankopen in gemeenschap van goederen

Heeft uw ex goederen besteld toen u nog officieel getrouwd was? Dan is de kans groot dat dit legaal is. Ook als uw wachtwoord daarvoor is gebruikt. Veel mensen zijn namelijk in gemeenschap van goederen getrouwd en hadden gezamenlijke rekeningen en gezamenlijke accounts en leningen.

Bewijs fraude door ex-partner

Heeft u het vermoeden dat uw ex-partner bewust met uw identiteitsgegevens fraudeert? Verzamel dan zoveel mogelijk bewijs. Denk hierbij aan kopieën van bankafschriften, brieven van incassobureaus of aanvragen van abonnementen.

Gaat u aangifte doen bij de politie? Vertel uw verhaal dan aan de hand van de feiten. Neem ook zoveel mogelijk documenten mee die uw verhaal ondersteunen. Bijvoorbeeld een reisdocument waaruit blijkt dat u ergens anders was op het moment van de fraude.

Ondersteuning Centraal Meldpunt Identiteitsfraude (CMI)

Beschuldigingen over identiteitsfraude door ex-partners kunnen onderdeel zijn van een persoonlijke vete. Het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude (CMI) en de politie zijn hierin geen partij. Wilt u hulp van een externe partij, dan moet u naar een mediator of naar de rechter.

Het CMI kan alleen ondersteuning bieden als  u over hard bewijs beschikt. Alleen in dat geval heeft het zin om het meldingsformulier identiteitsfraude online in te vullen.