Wat kan ik doen als mijn ex-partner mijn identiteitsgegevens misbruikt?

Identiteitsfraude door een ex-partner is lastig te bewijzen. Ex-partners beschikken meestal over elkaars identiteitsgegevens. Probeer zoveel mogelijk bewijzen te verzamelen van de fraude.

Aankopen in gemeenschap van goederen

Heeft uw ex goederen besteld toen u nog officieel getrouwd was? Dan is de kans groot dat dit legaal is. Ook als uw wachtwoord daarvoor is gebruikt. Veel mensen zijn namelijk in gemeenschap van goederen getrouwd en hadden gezamenlijke rekeningen, gezamenlijke accounts en gezamenlijke leningen.

Bewijs van fraude door ex-partner

Heeft u het vermoeden dat uw ex-partner bewust met uw identiteitsgegevens fraudeert? Verzamel dan zoveel mogelijk bewijs. Denk hierbij aan kopieën van bankafschriften, brieven van incassobureaus of aanvragen van abonnementen.

Gaat u aangifte doen bij de politie? Vertel uw verhaal dan aan de hand van de feiten. Neem ook zoveel mogelijk documenten mee die uw verhaal ondersteunen. Bijvoorbeeld een reisdocument waaruit blijkt dat u ergens anders was op het moment van de fraude.

Ondersteuning zonder harde bewijzen van identiteitsfraude

Beschuldigingen van identiteitsfraude door ex-partners kunnen onderdeel zijn van een persoonlijke en langdurende ruzie. Heeft u geen harde bewijzen? Dan kunnen het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude (CMI) en de politie u helaas niet ondersteunen. Wilt u toch hulp van een externe partij? Dan moet u naar een mediator of naar de rechter.

Ondersteuning bij harde bewijzen van identiteitsfraude

Heeft u wel harde bewijzen waaruit blijkt dat uw ex-partner uw identiteitsgegevens misbruikt? Dan kan het CMI wel ondersteuning bieden. Alleen in dat geval heeft het zin om het meldingsformulier identiteitsfraude online in te vullen.