Turkse nieuwkomers worden inburgeringsplichtig

Het kabinet gaat Turkse nieuwkomers verplichten om de Nederlandse taal te leren en kennis op te doen over de Nederlandse samenleving en arbeidsmarkt. Turkse burgers die naar Nederland komen moeten straks met succes het inburgeringsexamen afleggen om een permanente verblijfsvergunning te krijgen. Het kabinet wil daarmee ook Turkse nieuwkomers de kans geven een goede start te maken in ons land.

De inburgeringsplicht gaat in bij de invoering van het nieuwe inburgeringsstelsel. Dat schrijft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer.

Niet alle mensen met een Turkse achtergrond zijn goed geïntegreerd in Nederland. Veel van hen hebben een baan en zijn actief in de samenleving, maar sommigen hebben moeite met de Nederlandse taal en vinden het lastig om hun weg te vinden in de maatschappij. Inburgering is een belangrijke manier voor nieuwkomers om hun weg te vinden, de taal te leren en via werk, stage of vrijwilligerswerk mee te doen aan de maatschappij.

Tot 2011 bestond er een inburgeringsplicht voor Turkse nieuwkomers. Die is afgeschaft omdat de plicht in strijd was met Europese wet- en regelgeving. Op verzoek van de Tweede Kamer heeft het kabinet onderzocht of de inburgeringsplicht voor Turkse nieuwkomers opnieuw kan worden ingevoerd. Inmiddels blijkt de interpretatie van de regelgeving te zijn veranderd. Daardoor kan het kabinet nu opnieuw Turkse nieuwkomers verplichten om een inburgeringscursus te doen. Zij hebben daardoor straks dezelfde verplichtingen als migranten uit bijvoorbeeld Marokko, Zuid-Afrika of India.

De inburgeringsplicht voor Turkse nieuwkomers wordt tegelijk ingevoerd met het nieuwe inburgeringsstelsel. Dat treedt naar verwachting op 1 januari 2021 in werking. Turkse burgers die nu al in Nederland zijn of voor die tijd naar Nederland komen zijn niet verplicht om in te burgeren.

Voor Turkse nieuwkomers betekent dit dat zij straks in Turkije al een basisexamen moeten afleggen voordat ze naar Nederland mogen komen. In het basisexamen komen de beginselen van de taal en kennis over de Nederlandse maatschappij aan bod. Eenmaal in Nederland aangekomen, starten mensen met een inburgeringstraject op maat. De inburgeringsplicht heeft ook financiële consequenties voor (gezins)migranten, aangezien zij de inburgering deels zelf moeten bekostigen. Turkse burgers die asiel aanvragen in Nederland en de asielstatus krijgen, zullen net als andere statushouders niet zelf hun inburgeringstraject hoeven te betalen.