Vanaf dit voorjaar verplicht inburgeren voor Turkse asielstatushouders

Per 1 mei worden Turkse nieuwkomers met een asielstatus verplicht om de Nederlandse taal te leren en kennis op te doen over de Nederlandse samenleving en arbeidsmarkt. Zij moeten straks met succes het inburgeringsexamen afleggen om een permanente verblijfsvergunning te krijgen. Dat schrijft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer. Het kabinet wil Turkse asielstatushouders zo eerder de kans geven een goede start te maken in ons land. Onlangs maakte het kabinet al bekend dat bij de invoering van het nieuwe inburgeringsstelsel, naar verwachting op 1 juli 2021, alle Turkse nieuwkomers verplicht worden om in te burgeren.

De inburgeringsplicht voor Turkse nieuwkomers valt samen met de ontwikkeling van een nieuw inburgeringsstelsel. Dat treedt naar verwachting op 1 juli 2021 in werking. Tussen 1 mei en de invoering van het nieuwe inburgeringsstelsel zijn alleen Turkse asielstatushouders, hun nareizigers en hun gezinsleden verplicht om in te burgeren. Turkse gezinsmigranten en overige migranten blijven tot de invoering van de nieuwe inburgeringswet uitgezonderd van de inburgeringsplicht. Onder de huidige wet- en regelgeving kunnen die twee groepen mensen namelijk alleen verplicht worden om in te burgeren als er genoeg ruimte is voor maatwerk in het inburgeringstraject. Dat is in het huidige inburgeringsstelsel niet voldoende het geval, maar in het nieuwe stelsel zal dat veranderen. Dan krijgen inburgeraars bijvoorbeeld een persoonlijk inburgeringsplan met aandacht voor hun persoonlijke situatie. Vanaf de invoering van het nieuwe inburgeringsstelsel kunnen daardoor alle Turkse nieuwkomers verplicht worden om in te burgeren – asielmigranten, gezinsmigranten en overige migranten.

Turkse nieuwkomers krijgen daarmee dezelfde verplichtingen als migranten uit bijvoorbeeld Marokko, Zuid-Afrika of India. Inburgeren is een belangrijke manier voor nieuwkomers om hun weg te vinden, de taal te leren en via werk, stage of vrijwilligerswerk mee te doen aan de maatschappij. Inburgeraars volgen taallessen en leren over de Nederlandse maatschappij en arbeidsmarkt.

Tot 1 mei zijn Turkse asielstatushouders die naar Nederland komen niet verplicht om in te burgeren. Zij kunnen ervoor kiezen dat wel te doen, en hebben dan dezelfde rechten en plichten binnen het inburgeringsstelsel zoals die ook gelden voor andere asielstatushouders. Vanaf 1 mei vervalt deze opt-inmogelijkheid.