Beslisnota bij Kamerbrief stand van zaken tekenaanpak en ziekte van Lyme

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief stand van zaken tekenaanpak en ziekte van Lyme (PDF | 3 pagina's | 1,1 MB)