Besluit Woo-verzoek testen apenpokken

Besluit op een verzoek om informatie over het testen op apenpokken. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit en lijst van documenten (PDF | 9 pagina's | 2,1 MB)

Openbaar gemaakte documenten (PDF | 11 pagina's | 5,8 MB)