Deelbesluit 2 op Woo-verzoek over apenpokken

Deelbesluit 2 op een verzoek om informatie over apenpokken. Het gaat om openbaarmaking van documenten over de volgorde van vaccinatie, de wijze waarop de vaccinatie door de betrokken organisaties/GGD'en zal plaatsvinden, gemelde uitvoeringsproblemen en getrokken lessen over de periode van 1 mei 2022 tot en met 21 augustus 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo). Op 26 april2023 is het 1e deelbesluit op het Woo-verzoek over apenpokken genomen.

Deelbesluit 2 op Woo-verzoek over apenpokken