Aanpak belastingontduiking en zwartsparen in het buitenland

De Nederlandse belastingdienst wisselt met steeds meer landen financiële gegevens uit. Dit is het gevolg van internationale afspraken, waarmee internationale belastingontduiking en zwartsparen wordt aangepakt.

De Belastingdienst krijgt de gegevens van financiële instellingen, zoals banken en verzekeraars. Het gaat om gegevens van personen die mogelijk belastingplichtig zijn in het buitenland. De landen waaraan de Belastingdienst de gegevens geeft onderzoeken daarna zelf of er nog belasting moet worden betaald.

Er doen nu ruim 100 landen mee aan het uitwisselen van informatie. Hiermee volgen ze de zogenoemde Common Reporting Standard (CRS) (website in het Engels). De Verenigde Staten (VS) doen niet mee aan de CRS. Nederland wisselt financiële gegevens uit met de VS volgens FATCA-regelgeving. FATCA staat voor Foreign Account Tax Compliance Act(website in het Engels).

FATCA: uitwisseling financiële gegevens met de Verenigde Staten

De Verenigde Staten hebben een wereldwijde belastingplicht voor Amerikaanse onderdanen. Dit betekent dat iedereen met de Amerikaanse nationaliteit belastingaangifte moet doen in de VS. Ook als zij er niet (meer) wonen. Meer informatie is te vinden op website van de IRS (website in het Engels).

Het is mogelijk om de Amerikaanse nationaliteit automatisch te krijgen bij geboorte. Dit kan al zo zijn als iemand in de VS geboren is. Of als 1 van de ouders de Amerikaanse nationaliteit heeft. De website van de Amerikaanse ambassade in Nederland (website in het Engels) geeft hierover meer informatie.

FATCA: hoe werkt het?

©Rijksoverheid

Voordelen FATCA

Het FATCA-verdrag heeft voordelen voor zowel de financiële instellingen als burgers.

  • Zonder FATCA-verdrag hadden alle financiële instellingen los van elkaar een overeenkomst met de Amerikaanse belastingdienst moeten sluiten.
  • De gegevens van burgers blijven beter beschermd. Dit komt doordat de uitwisseling van gegevens nu door de Nederlandse belastingdienst en de Amerikaanse belastingdienst gebeurt. Beide hebben een adequate gegevensbescherming.

Wereldwijde gegevensuitwisseling via CRS

Nederland is ook verbonden aan de Common Reporting Standard (CRS)(website in het Engels). De Nederlandse Belastingdienst wisselt gegevens uit met belastingdiensten van bij de CRS aangesloten landen. Het gaat om gegevens van burgers of bedrijven die een rekening hebben in een ander land, dan waar ze (fiscaal) gevestigd zijn.

Meer dan 100 landen hebben zich intussen aan CRS verbonden (website in het Engels). Ze wisselen automatisch financiële rekeninggegevens uit. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) doet onderzoek voordat een nieuw land kan toetreden. Het nieuwe land moet wel klaar zijn voor de gegevensuitwisseling. Persoonsgegevens moeten in dat land namelijk goed beschermd zijn.

CRS is ontstaan in 2016. In 2017 heeft de Nederlandse Belastingdienst voor het eerst gegevens uitgewisseld. Het ging om gegevens over het jaar 2016. Oudere gegevens mag de Belastingdienst niet uitwisselen.

Welke gegevens wisselt de Belastingdienst uit?

De Nederlandse Belastingdienst wisselt onder meer de volgende gegevens uit met de buitenlandse belastingdiensten:

  • banksaldi;
  • rente- en dividendinkomsten;
  • waarden van kapitaal- en lijfrenteverzekeringen;
  • inkomsten van de verkoop van financiële producten;
  • persoonsgegevens van de rekeninghouder, bijvoorbeeld naam, adres- en woonplaatsgegevens en het fiscale identificatienummer.

Wet- en regelgeving FATCA en CRS

CRS is in de Nederlandse wetgeving opgenomen door:

Regels over FATCA staan in het FATCA-besluit. De belastingdienst heeft meer informatie over CRS en FATCA.