Voorkomen dubbele belasting

U hoeft maar 1 keer belasting te betalen over uw inkomsten of vermogen. Heeft u inkomsten uit het buitenland? Internationale afspraken bepalen in welk land u belasting betaalt. Is er een belastingverdrag, maar betaalt u toch dubbele belasting? Dan kunt u een onderlinge overlegprocedure starten. 

Internationale belastingafspraken voorkomen dubbele belasting

Het is niet de bedoeling dat u meer dan 1 keer belasting betaalt over uw inkomsten of vermogen. Daarom heeft Nederland met een groot aantal landen belastingverdragen afgesloten. In een belastingverdrag staat welk land belasting mag heffen over uw inkomsten. U heeft te maken met belastingverdragen als u woont of werkt buiten Nederland. Of als u zaken doet met het buitenland.

Als er geen belastingverdrag is, geldt het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001. In dit besluit staat hoe Nederland dubbele belasting voorkomt als er geen belastingverdrag is. Dit geldt bijvoorbeeld bij inkomens uit ontwikkelingslanden.

Aftrek voorkoming dubbele belasting

De Belastingverdragen of het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 bepalen welk land over welke inkomsten belasting mag heffen. Woont u in Nederland en heeft u inkomsten, vermogen of bezit in het buitenland? Dan geeft u in uw belastingaangifte alle inkomsten aan (wereldinkomen). Om te voorkomen dat u daardoor in meerdere landen belasting moet betalen, heeft u in Nederland recht op een vermindering van de verschuldigde inkomstenbelasting. Dit heet aftrek voorkoming dubbele belasting.

Welke regels van toepassing zijn, hangt onder andere af van:

  • het land van waaruit de inkomsten komen;
  • het soort inkomen.

Internationale afspraken inkomstenbelasting grensarbeiders

Extra afspraken voor thuiswerkende grensarbeiders door de coronacrisis

Nederland heeft met Duitsland en België afspraken gemaakt over de fiscale behandeling van thuiswerkdagen: Voor grensarbeiders in loondienst overeengekomen dat de thuiswerkdagen mogen worden behandeld als dagen gewerkt in het land waar u onder normale omstandigheden zou hebben gewerkt, onder de voorwaarde dat deze thuiswerkdagen wel worden belast in het andere land.

Internationale afspraken gegevensuitwisseling

Kiezen voor behandeling volgens Nederlandse belastingregels niet meer mogelijk

U kunt er niet voor kiezen om als Nederlandse belastingplichtige behandeld te worden. U moet voldoen aan voorwaarden om recht te hebben op aftrekposten, heffingskortingen en heffingsvrij vermogen. U moet bijvoorbeeld over 90% of meer van uw totale inkomsten (wereldinkomen) in Nederland belasting betalen.

Als u niet aan de voorwaarden voldoet, krijgt u deze belastingvoordelen niet. Dit staat in de regeling voor kwalificerende buitenlandse belastingplicht.

Overlegprocedure dubbele belasting

Betaalt u over een inkomen toch dubbel belasting, terwijl er een belastingverdrag is? Dan kunt u een onderlinge overlegprocedure starten. Daarin overlegt Nederland met het andere land om samen tot een oplossing te komen. De procedure van een geschil staat in het Besluit onderlinge overlegprocedures.