Inloggen bij organisaties in de Europese Economische Ruimte (eIDAS)

De Europese verordening eIDAS zorgt dat u met een nationaal inlogmiddel (zoals DigiD) kunt inloggen bij organisaties in andere landen in de Europese Economische Ruimte (EER). De commissie waar EER-landen deel van uitmaken moet het nationale inlogmiddel eerst wel goedkeuren.