Aanbieidngsbrief bij jaarverslag en toezicht rapport College van Toezicht Auteursrechten 2020

Minister Dekker (Rechtsbescherming) stuurt de Tweede Kamer het jaarverslag van het College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten (CvTA) over 2020. Daarnaast stuurt hij het toezichtsrapport over 2020.