Advies ATR Wet versterking auteurscontractenrecht

Het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) geeft advies over het wetsvoorstel Wet versterking auteurscontractenrecht.

Advies ATR Wet versterking auteurscontractenrecht