Advies RvS Wet versterking auteurscontractenrecht

De Raad van State (RvS) geeft advies over het wetsvoorstel Wet versterking auteurscontractenrecht.

Advies RvS Wet versterking auteurscontractenrecht