Mag ik teksten, muziek of foto's van anderen gebruiken?

De wet bepaalt dat u als consument voor eigen gebruik alleen kopieën mag maken van auteurs- of nabuurrechtelijk beschermde werken van anderen. Bijvoorbeeld van teksten, muziek of foto’s. U moet ze dan wel kopiëren uit legale bronnen. U mag de kopieën niet verder verspreiden of openbaar maken.

Thuiskopievergoeding

Wilt u een digitale kopie maken van bijvoorbeeld een cd of een dvd? Dan mag u dat alleen doen voor eigen gebruik. Voor dit thuiskopiëren betalen fabrikanten en importeurs een thuiskopievergoeding. Deze kunnen zij doorberekenen in de prijs die u als consument betaalt voor de drager waar de digitale kopie wordt gezet: zoals een computer of laptop.

De thuiskopievergoeding is bestemd voor:

  • auteurs, zoals schrijvers of componisten;
  • uitvoerend kunstenaars, zoals muzikanten of acteurs;
  • producenten.

Downloaden uit illegale bron niet toegestaan

Het is verboden om uit illegale bronnen werken te downloaden waarop auteursrecht rust. Ook niet voor eigen gebruik. Illegale bronnen zijn bijvoorbeeld websites waarop werken worden gedeeld zonder toestemming van de rechthebbenden, zoals The PirateBay.

Kopieerbeveiliging

Auteurs mogen op hun werk kopieerbeveiligingen aanbrengen om te voorkomen dat er ongeoorloofd wordt gekopieerd. Een kopieerbeveiliging gaat het kopiëren van bijvoorbeeld een cd of dvd tegen. U mag deze kopieerbeveiliging niet omzeilen.

Computerprogramma’s niet kopiëren

Auteursrechtelijk beschermde computerprogramma’s (zoals software en games) vallen niet onder de wettelijke regeling voor privégebruik. U mag computerprogramma's dus niet voor eigen gebruik kopiëren.

Maakt uw computer bij gebruik van een computerprogramma een kopie? Dat mag als u het programma hebt gekocht of op een andere rechtmatige manier hebt verkregen. Er is namelijk voor het programma betaald. Het maken van een reservekopie van software is wel toegestaan.

Open source software

Open source software is software waarvan de broncode vrij beschikbaar is. Iedereen kan de broncode bekijken en aanpassen. U krijgt de broncode als u de software koopt of de code wordt verspreid via het internet.

Bij de meeste commerciële software is de broncode geheim. Dit heet gesloten source software en er rust auteursrecht op. Omdat de broncode niet wordt meegeleverd kunt u niet zelf veranderingen in de software aan (laten) brengen.