Wanneer betaalt mijn bedrijf of instelling reprorecht?

Publicaties als boeken, kranten en tijdschriften kunnen auteursrechtelijk beschermd zijn. Bedrijven, overheidsinstellingen en onderwijsinstellingen mogen kopieën maken van deze publicaties, mits ze reprorecht betalen. Dit is een jaarlijkse vaste vergoeding die aan de Stichting Reprorecht wordt betaald om de makers van de gekopieerde werken te vergoeden.

Auteursrecht op publicaties

Een bedrijf of instelling mag papieren of digitale kopieën maken van auteursrechtelijk beschermde publicaties voor intern gebruik. Het gaat dan om een fotokopie, scan, e-mail of print.

De makers van deze publicaties (bijvoorbeeld schrijvers en fotografen) hebben dan wel recht op een vergoeding. Maakt een bedrijf of instelling kopieën? Dan zorgt de Stichting Reprorecht ervoor dat makers een vergoeding krijgen.

Reprorechtvergoeding

Alle bedrijven en instellingen ontvangen een rekening van de Stichting Reprorecht voor reprorechtkosten. De Stichting verdeelt de opbrengsten van de kopieervergoedingen jaarlijks onder de makers van de publicaties.

Soms geen reprorechtvergoeding

In sommige gevallen hoeft er geen reprorechtvergoeding te worden betaald:

  • Een medewerker kopieert iets voor privégebruik.
  • Er is met de maker afgesproken dat deze de reprorechtvergoeding rechtstreeks ontvangt.
  • De maker doet afstand van het recht op een vergoeding.