Beslisnota inzake luchtvaart ten behoeve van Sint Maarten en Verenigde Arabische Emiraten

Beslisnota bij Kamerbrief over luchtvaart ten behoeve van Sint Maarten en Verenigde Arabische Emiraten. In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota inzake luchtvaart ten behoeve van Sint Maarten en Verenigde Arabische Emiraten (PDF | 2 pagina's | 124 kB)