Ambassadeur voor Internationale organisaties (AMIO)

Nederland is gastland van ongeveer 40 internationale organisaties (IO’s). Internationale organisaties worden gezien als “entiteiten waaraan staten deelnemen, gecreëerd door middel van internationale overeenkomsten en in het bezit van eigen organen”.

Aan deze organisaties wordt de uitvoering van een algemene (meestal publieke) taak toevertrouwd. IO’s dragen bij aan Nederlandse beleidsdoelen, zoals de bevordering van de internationale rechtsorde (artikel 90 van de Grondwet).

De Ambassadeur voor Internationale Organisaties (AMIO) is voor deze organisaties het gezicht van gastland Nederland. Hij zet zich in om de IO’s veilig, onafhankelijk en zonder belemmeringen te laten functioneren. Ook is de ambassadeur het aanspreekpunt van ministeries en gemeenten voor zaken die van belang zijn voor IO’s.
 

Contact met AMIO

Het e-mailadres van de Ambassadeur Internationale Organisaties is amio@minbuza.nl.