Internationale organisaties in Nederland

In Nederland zijn ongeveer 40 internationale organisaties (IO’s) gevestigd. Nederland heeft als gastland een speciale verantwoordelijkheid voor deze organisaties.