Nederland als gastland voor internationale organisaties

Internationale organisaties zijn organisaties opgericht per verdrag tussen minstens 2 landen (staten). Nederland is gastland voor bijna 40 internationale organisaties. Deze worden ook wel intergouvernementele organisaties genoemd.

Waarom vindt Nederland het belangrijk een goed gastland voor deze organisaties te zijn?

Internationale organisaties in het algemeen zijn belangrijk om problemen aan te pakken. Met name problemen die landen niet of niet goed genoeg in hun eentje op kunnen lossen. Dat geldt zeker voor de internationale hoven en tribunalen. Deze helpen de internationale rechtsorde. Zij zorgen voor een vreedzame oplossing van geschillen en bestraffing van bijvoorbeeld oorlogsmisdadigers. Nederland zet zich in voor de bevordering van de internationale rechtsorde. Dat staat in artikel 90 van de grondwet.

Nederland  is een klein land dat sterk beïnvloed wordt door internationale ontwikkelingen. Daarom is het belangrijk dat het goede internationale contacten onderhoudt. De aanwezigheid van internationale organisaties bevordert het internationale netwerk en de internationale contacten van Nederland.

Internationale organisaties bevorderen de Nederlandse economie. Deze organisaties trekken vaak andere bedrijven aan. Hun aanwezigheid is goed voor het innovatieklimaat in Nederland. Vooral waar internationale organisaties aansluiten bij de Nederlandse topsectoren. Denk dan aan Life, Sciences & Health, Agri & Food en Chemie. Bovendien geven deze organisaties en hun werknemers geld uit in Nederland. Dat is goed voor de Nederlandse economie.

Aantrekkelijk vestigingsklimaat Nederland

Nederland zorgt voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Medewerkers van internationale organisaties geven onder andere aan dat:

  • zij de leefomstandigheden in Nederland prettig vinden;
  • zij tevreden zijn met de huisvesting van de internationale organisatie;
  • de Nederlandse overheid hen goed ondersteunt.

Daarnaast:

  • waarderen zij de aanwezigheid van andere internationale organisaties;
  • is het internationaal onderwijs van hoog niveau;
  • spreekt 90% van de bevolking Engels.

Voorbeelden internationale organisaties in Nederland

Voorbeelden van internationale organisaties in Nederland zijn:

De meeste internationale organisaties in Nederland zitten in Den Haag. Als stad van Vrede en Recht behoort Den Haag tot de internationale top van vestigingsplaatsen. Net zoals Brussel, Genève en Wenen.