Lijst van internationale organisaties in Nederland

Internationale organisaties (IO’s) dragen bij aan Nederlandse beleidsdoelen, zoals de bevordering van de internationale rechtsorde. De Ambassadeur voor Internationale Organisaties (AMIO) en de afdeling Nederland Gastland (NG) van het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn aanspreekpunt voor IO's.

Hieronder staat een overzicht van alle internationale organisaties (IO’s) die momenteel in Nederland zijn gevestigd. 

Nederland richt zich vooral op de huisvesting van:

  • IO’s die passen binnen de thema’s vrede, recht en veiligheid;
  • IO’s die aansluiten bij de 9 topsectoren;
  • IO’s die in mandaat aansluiten bij al in Nederland gevestigde IO’s.

Hoven en tribunalen

EU-organisaties

Noord-Atlantische verdragsorganisatie (NAVO; NATO)

Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW)

Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE; OSCE)

Verenigde Naties (VN; UN) - zie ook: Hoven en tribunalen

Overige internationale organisaties