Besluit Woo-verzoek over totstandkoming code 'vv'

Besluit op een verzoek om informatie over de totstandkoming van de code 'vv' voor medewerkers van internationale organisaties in Nederland. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit Woo-verzoek over totstandkoming code 'vv'