Verdragen onderdeel van internationaal recht

Verdragen zijn onderdeel van internationaal recht en bindend.  Dat betekent dat alle partijen zich aan de afspraken houden.

Nationale wetten aanpassen aan verdragen

Nationale wetten mogen niet in tegenspraak zijn met internationale verdragen. Als het nodig is moeten overheden hun nationale wetten aanpassen na de ratificatie (goedkeuring) van een verdrag.

Nederland is lid van de Europese Unie (EU). Daarom moet Nederland altijd eigen nationale wetten aanpassen aan de afspraken uit de EU-verdragen.

Rechtsgeldigheid van verdragen in Aruba, Curaçao en Sint Maarten

Nederland ondertekent elk verdrag als 'Koningrijk der Nederlanden'. Het Koninkrijk bestaat uit:

  • Nederland
  • Aruba
  • Curaçao
  • Sint Maarten.

Na de ondertekening beslissen Aruba, Curaçao en Sint Maarten zelf of het verdrag ook voor hen moet gelden.

Oplossen van meningsverschillen bij niet naleven verdrag

Zijn er meningsverschillen over naleving van de afspraken? De verdragen beschrijven hoe partijen deze op moeten lossen. In het uiterste geval kan het Internationaal Gerechtshof in Den Haag uitspraak doen.

Een verdrag opzeggen

Een staat of een organisatie kan zich uit een verdrag terugtrekken. Meestal vermeldt een verdrag wat de voorwaarden zijn om  dit te doen.

Verdragen raadplegen

Alle verdragen staan in de Verdragenbank op Overheid.nl.