Verdragen onderdeel van internationaal recht

Verdragen zijn onderdeel van internationaal recht en bindend. Dat betekent dat alle partijen zich aan de afspraken houden.

Nationale wetten aanpassen aan verdragen

Nationale wetten mogen niet in tegenspraak zijn met internationale verdragen. Als het nodig is moeten overheden hun nationale wetten aanpassen voorafgaand aan of tegelijkertijd met de ratificatie (goedkeuring) van een verdrag.

Nederland is lid van de Europese Unie (EU). Daarom moet Nederland altijd eigen nationale wetten aanpassen aan de afspraken uit de EU-verdragen.

Rechtsgeldigheid van verdragen in Aruba, Curaçao en Sint Maarten

Nederland ondertekent elk verdrag als 'Koninkrijk der Nederlanden'. Het Koninkrijk bestaat uit:

  • Nederland
  • Aruba
  • Curaçao
  • Sint Maarten

Na de ondertekening beslissen Aruba, Curaçao en Sint Maarten zelf of het verdrag ook voor hen moet gelden.

Oplossen van meningsverschillen bij niet naleven verdrag

Zijn er meningsverschillen over naleving van de afspraken? De verdragen beschrijven hoe partijen deze op moeten lossen. In het uiterste geval kan het Internationaal Gerechtshof in Den Haag uitspraak doen.

Een verdrag opzeggen

Een staat of een organisatie kan zich uit een verdrag terugtrekken. Meestal vermeldt een verdrag wat de voorwaarden zijn om dit te doen.

Beheer van verdragen

Als partijen een verdrag sluiten, spreken ze af welk land of welke organisatie het beheer ervan gaat doen.

Taken beheerder verdrag

De beheerder van een verdrag heeft onder meer de volgende taken:

  • bijhouden en bekendmaken welke partijen het verdrag ondertekenen;
  • bekendmaken wanneer het verdrag ingaat;
  • bekendmaken tot wanneer het verdrag loopt;
  • gemaakte afspraken en eventuele wijzigingen vastleggen.

Verdragen die het Koninkrijk der Nederlanden beheert

De beheerder van een verdrag heet ook wel depositaris. Het Koninkrijk der Nederlanden is depositaris van ongeveer 100 verdragen. Er zijn regelmatig wijzigingen in de verdragen. Het Koninkrijk stelt alle partijen in het verdrag dan op de hoogte van die wijzigingen.

Verdragen opzoeken

Alle verdragen staan in de Verdragenbank op Overheid.nl.