Beslisnota bij Kamerbrief over zienswijze op concept van medeplichtigheid onder internationaal recht

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over zienswijze op concept van medeplichtigheid onder internationaal recht