Beslisnota bij Kamervragen over rapport DBIO over investeringen in nederzettingen op Westelijke Jordaanoever

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamervragen over rapport DBIO over investeringen in nederzettingen op Westelijke Jordaanoever