Beslisnota bij Kamerbrief over verzoek Speciaal Humanitair Gezant voor Gaza

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over verzoek Speciaal Humanitair Gezant voor Gaza