Beslisnota bij Kamerbrief over geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 18 maart 2024

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 18 maart 2024