Beslisnota bij Kamerbrief over berichtgeving Tsjechische geheime dienst en Russische heimelijke beïnvloeding

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over berichtgeving Tsjechische geheime dienst en Russische heimelijke beïnvloeding