Beslisnota bij Kamerbrief over gewijzigde motie over luchtverdediging Israël

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over gewijzigde motie over luchtverdediging Israël