Beslisnota bij Kamerbrief over doorlevering van F-35-onderdelen naar Israël

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over doorlevering van F-35-onderdelen naar Israël