Eindevaluatie Nederlandse bijdrage aan ISAF 2006-2010

Brief van de ministers Hillen (Defensie) en Rosenthal (BZ) en staatssecretaris Knapen (BZ) over de voortgang van de eindevaluatie Nederlandse bijdrage aan ISAF 2006-2010.

Eindevaluatie Nederlandse bijdrage aan ISAF 2006-2010 (PDF | 2 pagina's | 20 kB)