Antwoorden op Kamervragen over de doorvoer van onderdelen van F-35's of andere wapensystemen aan Israël

Minister Van Leeuwen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en minister Bruins Slot (BZ) geven antwoord op vragen over de doorvoer van onderdelen van F-35's of andere wapensystemen aan Israël. Het Tweede Kamerlid Dobbe (SP) heeft de vragen gesteld.

Antwoorden op Kamervragen over de doorvoer van onderdelen van F-35's of andere wapensystemen aan Israël