Union Civil Protection Mechanism (UCPM) Public Consultation Survey

Het document bevat de Nederlandse reactie op de consultatie 'Tussentijdse evaluatie van het Uniemechanisme voor civiele bescherming (UCPM)' van de Europese Commissie (EC). De consultatie gaat over de bekendheid en werking van het UCPM.