Towards a European administrative approach

Engelstalig non-paper van Nederland en Italië bij de geannoteerde agenda van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ-Raad) die plaats vindt op 4 en 5 maart 2024. Het bevat voorstellen voor het beschermen van administratieve gegevens binnen de Europese Unie (EU) tegen georganiseerde misdaad.

Towards a European administrative approach