Besluit op Woo-verzoek over verzoeksonderdelen oorlog Israël-Hamas

Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de levering van F35 onderdelen aan Israël, een uitgelekt memo van de Nederlandse ambassade in Tel Aviv, een gesprek van minister-president Rutte met premier Netanyahu van Israël en president Abbas van de Palestijnse Autoriteit, een rechtszaak van de mensenrechtenorganisaties en onwelgevallige informatie over Israël. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit op Woo-verzoek over verzoeksonderdelen oorlog Israël-Hamas