Besluit op Woo-verzoek over Maatregelennota 2022

Besluit op een verzoek om het openbaar maken van de Maatregelennota 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit op Woo-verzoek over Maatregelennota 2022