Benoeming Adviesraad Internationale Vraagstukken

De ministerraad heeft op voorstel van minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken ingestemd met de voordracht tot benoeming van mevrouw M.W.J.A. (Tanya) van Gool tot lid van de Adviesraad Internationale Vraagstukken. De benoeming gaat in op 1 september 2023 en geldt voor een periode van vier jaar. 

Mevrouw Van Gool is onder meer ambassadeur geweest in Kenia, Suriname, Bolivia en Roemenië en heeft uiteenlopende functies bekleed op het ministerie van Buitenlandse Zaken en bij internationale organisaties. Ze was van 2011-2017 werkzaam bij de European External Action Service (EEAS), eerst als EU-ambassadeur in Colombia en Ecuador en daarna als hoofd van de inspectiedienst EEAS. Mevrouw van Gool treedt sinds 2022 op als trainer voor de EEAS Diplomatic Academy in Brugge.

De Adviesraad Internationale Vraagstukken is een onafhankelijk adviesorgaan dat de regering en de Staten-Generaal adviseert over het buitenlands beleid, in het bijzonder met betrekking tot de rechten van de mens, vrede en veiligheid, ontwikkelingssamenwerking en Europese integratie.