Minister Bruins Slot opent internationale conferentie over conflict-gerelateerd seksueel geweld

Van dinsdag 26 tot en met donderdag 28 maart organiseert Nederland samen met de VN de International Conference of Prosecutors on Accountability for Conflict-Related Sexual Violence in het Vredespaleis in Den Haag. Minister Bruins Slot opent de conferentie samen met VN Speciaal Vertegenwoordiger voor Seksueel Geweld in Conflict Pramila Patten. Openbaar aanklagers uit meer dan vijftig landen uit de hele wereld nemen deel. Het is de eerste keer dat zoveel landen op hoog niveau bij elkaar komen om onderzoek naar en vervolging van conflict-gerelateerd seksueel geweld te verbeteren en te versterken.

Vergroot afbeelding Minister of Foreign Affairs Hanke Bruins Slot speeches at the International Conference of Prosecutors on Accountability for Conflict-Related Sexual Violence
Beeld: ©Fred Libochant / Ministerie van Buitenlandse Zaken

Bescherming tegen conflict-gerelateerd seksueel geweld is één van de prioriteiten binnen de Nederlandse inzet op het gebied van gerechtigheid voor internationale misdrijven en mensenrechtenschendingen, en aandacht hiervoor is ook belangrijk in het licht van het feministisch buitenlandbeleid.

Minister Bruins Slot: “Seksueel geweld is een gruwelijke praktijk in veel conflicten en oorlogen, een te vaak voorkomende schending van het humanitair oorlogsrecht. Dat zien we ook in de conflicten die op dit moment het nieuws beheersen. De gevolgen voor de slachtoffers zijn groot: lichamelijk, maar ook psychisch en sociaal. Het raakt dat juist dit geweld bijna altijd onbestraft blijft. Omdat veel landen geen toereikend juridisch systeem hiervoor kennen, omdat slachtoffers geen gehoor vinden, of omdat ze zich niet melden uit schaamte of angst voor stigmatisering. Deze conferentie biedt een uniek platform voor de uitwisseling van good practices. Slachtoffers van seksueel geweld verdienen dat hen recht worden gedaan. Van berechting gaat bovendien ook een preventieve werking uit.”

De insteek van de conferentie is praktisch en technisch. Er zullen ervaringen worden uitgewisseld met betrekking tot onderzoek en vervolging, en de conferentie vormt het startschot voor een ‘community of practice’ om de samenwerking verder uit te bouwen.