Kabinet besluit tot inzet van Zr.Ms. Karel Doorman in de Rode Zee

Het kabinet heeft de Tweede Kamer geïnformeerd dat Zr.Ms. Karel Doorman van begin mei tot uiterlijk eind augustus deelneemt aan de Europese operatie Aspides in de Rode Zee. Het logistieke ondersteuningsschip wordt ingezet voor bevoorrading, tankcapaciteit en medische zorg. De eenheden die aan de Amerikaans geleide operatie Prosperity Guardian deelnemen kunnen hier eveneens een beroep op doen. Beide operaties hebben een defensieve aard en hebben als doel het bevorderen van veiligheid en de vrije doorvaart in het gebied. Naast de missies moeten ook diplomatieke inspanningen van Nederland, de EU en partners leiden tot de-escalatie in de regio en een duurzame politieke oplossing.

Houthi-eenheden hebben de afgelopen maanden meer dan vijftig aanvallen op commerciële en marineschepen in de Rode Zee uitgevoerd met raketten en drones. Recentelijk zijn daar ook dodelijke slachtoffers bij gevallen. Door de Houthi-aanvallen is de scheepvaart door de Rode Zee fors gedaald: er zijn momenteel 50% minder scheepsbewegingen dan normaal in deze periode. Als open en maritieme handelsnatie bedreigen deze aanvallen ook de Nederlandse belangen. Daarom wil het kabinet in internationaal verband een relevante bijdrage leveren aan de maritieme veiligheid en de vrije doorvaart in de Rode Zee.

Uitgerust

Voor haar taak is het schip uitgerust met een zogeheten Role-2 medische faciliteit. Dat betekent dat levensreddende chirurgische ingrepen kunnen worden uitgevoerd. Na een eerste behandeling aan boord kunnen patiënten naar een ziekenhuis worden afgevoerd. Voor dit soort medische evacuaties beschikt het schip over een Cougar-transporthelikopter.

Het logistieke ondersteuningsschip opereert buiten hoogrisicogebied en op voorwaarde van begeleiding en bescherming van daartoe uitgeruste marineschepen ook daarbinnen.

Zr.Ms. Tromp

Momenteel neemt een ander marineschip, Zr.Ms. Tromp, deel aan operatie Prosperity Guardian. Daarnaast levert Zr.Ms. Tromp associated support aan operatie Aspides. Het luchtverdedigings- en commandofregat is ingezet voor het bestrijden van raketten en drones van Houthi’s. Nederland levert daarnaast niet-operationele militaire steun aan operatie Prosperity Guardian middels een aantal stafofficieren. Ook deze missie is gericht op de bevordering van maritieme veiligheid in de Rode Zee.