Handreiking CORV

Een handreiking over de Collectieve Opdracht Routeer Voorziening (CORV). CORV is een ICT-voorziening, meer specifiek een digitaal knooppunt dat zorgt voor de elektronische afhandeling van het formele berichtenverkeer tussen justitiële partijen en partijen uit het gemeentelijk domein.

Handreiking CORV (PDF | 22 pagina's | 1,5 MB)