Wanneer stopt mijn voogdij over een kind?

Uw voogdij eindigt als het kind 18 jaar wordt. De voogdij kan ook stoppen omdat 1 of beide ouders het gezag weer terugkrijgen. Als de voogd overlijdt, benoemt de rechter opnieuw een voogd.

Beëindiging voogdij

In de volgende gevallen eindigt de voogdij:

  • Het kind wordt 18 jaar.
  • De rechter beslist dat een ander de voogdij krijgt. Bijvoorbeeld omdat de voogd is overleden of heeft aangegeven geen voogd meer te willen zijn.

Als er 2 voogden zijn en 1 overlijdt, krijgt de andere voogd automatisch alleen de voogdij. Als beide voogden overlijden, benoemt de rechter een nieuwe voogd.

Voogd van taak ontslagen

U kunt uw functie als voogd in de volgende gevallen kwijtraken:

  • U bent door een lichamelijk of geestelijk gebrek niet meer in staat de voogdij uit te oefenen. U kunt dan aan de rechter vragen om u te ontheffen uit uw functie.
  • De rechter beslist dat de ouders hun gezag terugkrijgen. Of dat iemand anders de voogdij krijgt.