Wie krijgt het gezag over mijn kind als ik kom te overlijden?

Het hangt van uw persoonlijke situatie af wie het gezag krijgt over uw kind als u overlijdt. Vaak krijgt de andere ouder het gezag. Soms wijst de rechter een voogd aan.

Gezamenlijk ouderlijk gezag (2 ouders): de andere ouder

Heeft u als ouders samen het gezag en overlijdt 1 van u? Dan krijgt de andere ouder automatisch alleen het gezag. Als u allebei overlijdt, bepaalt de rechter wie voogd wordt. Heeft u als ouders een voogd benoemd in uw testament of laten aantekenen in het gezagsregister? Dan vraagt de griffier van de rechtbank of deze persoon voogd wil worden. Ouders kunnen in hun testament of het gezagsregister ook bepalen dat 2 personen gezamenlijk voogd worden.

Kosteloos voogd aanwijzen via gezagsregister

Ouders kunnen iemand gratis als voogd aanwijzen door registratie in het gezagsregister. U kunt hiervoor het webformulier voor aantekening gezag na overlijden invullen op de website Rechtspraak.nl.

Ouderlijk gezag (1 ouder): bij voorkeur de andere ouder

Heeft u als ouder alleen het gezag en overlijdt u? Dan bepaalt de rechter wie het gezag krijgt. Dit kan de andere ouder zijn of iemand anders. De andere ouder heeft de voorkeur wanneer deze binnen 1 jaar een verzoek tot gezag doet. De rechter mag in dat geval alleen een ander dan deze ouder benoemen als dit beter is voor het kind. Heeft u in uw testament een voogd benoemd? Dan kan de andere ouder nog steeds een verzoek indienen om het gezag te krijgen. Dit geldt ook als u in het gezagsregister een aantekening heeft laten maken.

Gezamenlijk gezag (ouder en niet-ouder): de partner

Overlijdt uw partner (niet-ouder)? Dan oefent u automatisch als ouder alleen het gezag uit. Overlijdt u zelf? Dan krijgt uw partner automatisch de voogdij. Heeft uw kind nog een andere ouder? Dan kan deze ouder aan de rechter het gezag vragen. Als de rechter dit goedkeurt, eindigt de voogdij van uw partner.