Beslisnota bij Aanbiedingsbrief verkenning verminderen behandelduur in jeugdzorg

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief verkenning verminderen behandelduur in jeugdzorg (PDF | 4 pagina's | 1,5 MB)