Beslisnota bij aanbiedingsbrief bij eindrapportage 'Plan en procesevaluatie Actieplan Wapens en Jongeren'

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij aanbiedingsbrief bij eindrapportage 'Plan en procesevaluatie Actieplan Wapens en Jongeren' (PDF | 3 pagina's | 143 kB)