Wat is het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg?

Het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg (DD JGZ) is een elektronisch dossier. Er staan gegevens in over de gezondheid en de ontwikkeling van een kind.

Dossier voor kinderen van 0 tot 19 jaar

Ieder kind van 0 tot 19 jaar krijgt een Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg (DD JGZ) als het in contact komt met gezondheidszorg voor de jeugd. Meestal is dat in de 2e week na de geboorte, bij bezoek van een verpleegkundige. Na het huisbezoek krijgen ouders een oproep om naar het consultatiebureau te komen. Zij krijgen dan een afspraak met een arts of verpleegkundige.

Als een kind 4 jaar wordt en naar de basisschool gaat, gaat het dossier naar de schoolarts. Die begeleidt het kind in de schoolperiode.

Gegevens over gezondheid en ontwikkeling

In het dossier staan gegevens over de gezondheid en de ontwikkeling van een kind. De zorgverlener noteert enkele standaardgegevens. Zoals lengte en gewicht, en zaken die op de leeftijd van het kind belangrijk zijn voor de ontwikkeling. Ziet de zorgverlener dat een kind extra zorg of ondersteuning nodig heeft? Dan geeft de zorgverlener die of verwijst door, en maakt een notitie in het dossier.

Alleen toegankelijk voor jeugdgezondheidszorg

Het DD JGZ wordt alleen gebruikt door een arts, verpleegkundige of assistente van de jeugdgezondheidszorg waar het kind zorg bij krijgt. Het dossier is dus niet toegankelijk voor huisartsen, ziekenhuizen, scholen, gemeenten, jeugdzorg, politie, justitie of andere personen en instanties. In het belang van het kind kunnen gegevens uit het dossier worden gedeeld met andere zorgverleners. Dit kan alleen na toestemming van de ouder of het kind. Ouders en kinderen mogen het dossier inzien.